כנס ניצוצות העשירי דיני נזיקין וצדק חברתי | חידושי תורה ומחקר | תורה ומדע

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ראש תכנית ניצוצות, מכון הגבוה לתורה
אהרן אריאל לביא

אהרן אריאל לביא

תוכנית ניצוצות, בר אילן
פרופ' אריה הילמן

פרופ' אריה הילמן

המחלקה לכלכלה, בר אילן