כנס ניצוצות ה11 גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם | חידושי תורה ומחקר | תורה ומדע

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ראש תכנית ניצוצות, מכון הגבוה לתורה
ד"ר מאיר דובדבני

ד"ר מאיר דובדבני

סמנכ"ל תוכן, המכללה למדינאות

ד"ר לפילוסופיה (ביו-אתיקה), עמית במרכז למשפט רפואי וביו-אתיקה בקריה האקדמית אונו

פרופ' אלישע האס

פרופ' אלישע האס

הפקולטה למדעי החיים, בר אילן

פרופסור מן המניין בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן. לשעבר יו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי