כנס ניצוצות ה-19 מעמד הפליט | חידושי תורה ומחקר | תורה ומדע

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ראש תכנית ניצוצות, מכון הגבוה לתורה
ד"ר צוריאל ראשי

ד"ר צוריאל ראשי

בית הספר לתקשורת, בר אילן
פרופ' יפה זילברשץ

פרופ' יפה זילברשץ

המחלקה למשפטים, בר אילן

שימשה משנה לנשיא האוניברסיטה וכיום מכהנת כיו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שליד המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)

אורית מרום

אורית מרום

מנהלת תחום פעילות ציבורית, אס"ף (ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל)