כנס ניצוצות ה13 הסוציולוגיה של הרפואה המודרנית | חידושי תורה ומחקר | תורה ומדע

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ראש תכנית ניצוצות, מכון הגבוה לתורה
ד"ר דוד רייר

ד"ר דוד רייר

המחלקה לסוציולוגיה ואנטרופולוגיה, בר אילן
ד"ר חזי מרגליות

ד"ר חזי מרגליות

המחלקה למשפטים, מכללת ספיר