כנס ניצוצות ה16 חקר המוח, יצירתיות והפסיקה ההלכתית | חידושי תורה ומחקר | תורה ומדע

אויל הנביא, משוגע איש הרוח- האמנם?

אויל הנביא, משוגע איש הרוח- האמנם?
ד
ד"ר מאיר דובדני על שני שלבים ביצירתיות של הנביא

יצירתיות ככלי בפסיקה ההלכתית

יצירתיות ככלי בפסיקה ההלכתית
ה
הרב שבתי רפפורט מציג ודן בשתי גישות לפסיקת ההלכה, מסורתית ויצירתית

חקר היצירתיות

חקר היצירתיות
פ
פרופסור מרים פאוסט, דיקן אוניברסיטת בר אילן וחוקרת בולטת בתחום היצירתיות, מציגה את מחקרה העוסק ביצירתיות שפתית.
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ראש תכנית ניצוצות, מכון הגבוה לתורה
פרופ' מרים פאוסט

פרופ' מרים פאוסט

רקטור, בר אילן

פרופסור מן המניין לפסיכולוגיה, מתמקדת בייצוג המוחי של השפה

ד"ר מאיר דובדבני

ד"ר מאיר דובדבני

סמנכ"ל תוכן, המכללה למדינאות
ד"ר צוריאל ראשי

ד"ר צוריאל ראשי

בית הספר לתקשורת, בר אילן