כנס ניצוצות ה- 51 משפט וצדקה

האם הפשרה היא חלק מן הדין?

האם הפשרה היא חלק מן הדין?
מ
מקומה של הפשרה בדין

המרחק בין שתי שפות

המרחק בין שתי שפות
ה
החוק והמוסר משתמשים בשפות שונות, האם ניתן לגשר ביניהן?
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ראש תכנית ניצוצות, מכון הגבוה לתורה
ד"ר צוריאל ראשי

ד"ר צוריאל ראשי

בית הספר לתקשורת, בר אילן
ד"ר איתמר ורהפטיג

ד"ר איתמר ורהפטיג

הפקולטה למשפטים, בר אילן
הרב יעקב ורהפטיג

הרב יעקב ורהפטיג

ראש כולל הלכה, מכון הארי פישל

ראש בית המדרש בית אריאל, אב"ד בבית דין לממונות בהר נוף, דיין בביה"ד לגיור ומשמש כרבה של קהילת נוה נוף בשכונת הר נוף בירושלים

דניאל רייפמן

דניאל רייפמן

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, בר אילן
ד"ר דוד גדליה

ד"ר דוד גדליה

,