כנס ניצוצות ה- 52 מציאות או דמיון?

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ראש תכנית ניצוצות, מכון הגבוה לתורה
ד"ר חנוך בן פזי

ד"ר חנוך בן פזי

המחלקה למחשבת ישראל, בר אילן
צבי טל

צבי טל

שופט לשעבר, בית המשפט העליון

יו"ר ועדת טל להסדר דחיית שירות לבחורי ישיבה

ד"ר בעז שלגי

ד"ר בעז שלגי

המחלקה לפסיכולוגיה, בר אילן
ד"ר ישראל בלפר

ד"ר ישראל בלפר

פורום ניצוצות, בר אילן