כנס ניצוצות ה15 עובדה ולשומרה | חידושי תורה ומחקר | תורה ומדע

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ראש תכנית ניצוצות, מכון הגבוה לתורה
פרופ' נח עפרון

פרופ' נח עפרון

מדע טכנולוגיה וחברה, בר אילן
הרב דב ברקוביץ'

הרב דב ברקוביץ'

,
אהרן אריאל לביא

אהרן אריאל לביא

,