יצירת חיים סינתטיים

דברי תגובה למפגש ניצוצות

דברי תגובה למפגש ניצוצות
ה
הרב פרופ' משה דוד טנדלר

יצירת חיים סינתטיים

יצירת חיים סינתטיים
ה
היבטים הלכתיים ופילוסופיים

Synthetic Biology

Synthetic Biology
S
Synthetic Biology, Towards the Creation of Living Organisms from Chemical Parts and Possible Halachic Implications.

דברי ברכה - כנס ניצוצות הראשון

דברי ברכה - כנס ניצוצות הראשון
ד
דברי ברכה - כנס ניצוצות הראשון