מבוא לקבלת החלטות

אהרן אריאל לביא, פעיל חברתי במסגרות שונות וחבר פורום ניצוצות, נותן סקירה קצרה על התיאוריות הבסיסיות בתחום קבלת ההחלטות. הוא מבחין בין התיאוריות הראשוניות, שעסקו בצורה האופטימלית לקבלת החלטות, לבין תיאוריות חדשות יותר, שבאות לבחון את הדרך בה אנשים מקבלים החלטות בפועל. ההבחנה בפער הקיים בין הרצוי למצוי בקבלת החלטות, מביאה לפיתוח שיטות לשיפור היכולת לקבל החלטות. לביא מציע, שעיסוק בתחומים בהלכה שאינם ישימים, מפתח את יכולת קבלת ההחלטות בתחומי הלכה רלוונטיים.

מבוא לקבלת החלטות

מבוא לקבלת החלטות
ס
סקירה קצרה על התיאוריות הבסיסיות בתחום קבלת ההחלטות

קבלת החלטות בהלכה

קבלת החלטות בהלכה
צ
צורת המחשבה המקובלת משליכה על פסיקת ההלכה

נוירו כלכלה

נוירו כלכלה
ת
תחום חדש או אופנה מזדמנת?