תופעות הגחה

גופו של בעל חיים מורכב מתאים, התאים מורכבים מרכיבים שונים אשר מורכבים ממיני חלבונים שונים, אלו בתורם מורכבים מחומצות אמינו אשר מורכבות ממולקולות, שאותן ניתן לחלק לאטומים. על זו הדרך, היינו מצפים כי אם נבין את החוקיות השולטת ברכיבים הקטנים ביותר במציאות, אזי היינו יכולים להסביר את כול התופעות המורכבות מאותם רכיבים על ידי שימוש בחוקים אלו. צורת חשיבה זו נקראת "רדוקציה". ברם, המציאות מגלה לנו שישנן תופעות הקיימות בגופים מורכבים שאינן קיימות ברמת הפרט הבודד. תופעות אלו מכונות "תופעות הגחה". כך, למשל, לא ניתן לדבר על מגנטיות של אטום בודד, אלא רק על מגנטיות של גוף מתכתי.

בין שותפות לממלכה

בין שותפות לממלכה
ע
עם יכול להיות קבוצת אנשים שכל אחד מהם דואג לאינטרס הפרטי שלו. לעומת זאת, העם יכול להיות קבוצה בה כל אחד מחבריה דואג לכלל.

תופעות הגחה

תופעות הגחה
ה
המציאות מגלה לנו שישנן תופעות הקיימות בגופים מורכבים שאינן קיימות ברמת הפרט הבודד. תופעות אלו מכונות "תופעות הגחה".

היחידים מול המדינה

היחידים מול המדינה
ב
במחשבה המדינית שולטות שתי גישות, זו הליברלית, ולעומתה, הגישה הרפובליקנית, בעולם היהודי ניתן למצוא הדים לשתי גישות אלו.

התהוות המדינה המודרנית

התהוות המדינה המודרנית
ה
המדינה מספקת את הצורך האנושי הבסיסי בזהות מזה, ואת הצורך בביטחון מזה